КАНЦЕЛАРИЈЕ-ГРАДСКИ ОДБОРИ
-------------------------------------------------------------------------------
                                                      - ЛЕСКОВАЦ


Братислав Коцић  

повереник градског одбора 

Канцеларија: 
Ул. Војводе Мишића ББЛесковац

тел: 
064\3895369
-------------------------------------------------------------------------------- 
- НОВИ САД  Повереник градског одбора 


Канцеларија: 

Нови Сад --------------------------------------------------------------------------------

                                                       -НИШ


Станимир Станковић 

Повереник градског одбора 

Канцеларија :
 
Ниш

тел. 063-1605639


--------------------------------------------------------------------------------
- БОР
Повереник градског одбора 
--------------------------------------------------------------------------------
- КРАГУЈЕВАЦ повереник градског одбора 
--------------------------------------------------------------------------------
- КРУШЕВАЦ повереник градског одбора 
--------------------------------------------------------------------------------
- ШАБАЦ повереник градског одбора 
--------------------------------------------------------------------------------

Нема коментара: