ПРЕДСЕДНИШТВО                               

 Игор Д. Јакшић  

Председник странке "Народнa Јакa Србијa" Дипломирани правник


-----------------------------------------------------------------------

   Др. Златан Јеремић
Члан председништва странке "Народнa Јакa Србијa"

Доктор Војних наука из области Стратегије
Председник одбора за Безбедност                               ------------------------------------------------------------------------------                                                                Сузана Ђокић
Члан председништва странке "Народнa Јакa Србијa"
Приватни предузетник-Здравствени Холистички центар
Председник одбора за здравље
       --------------------------------------------------------------------------------

Оливера Јеремић

Члан председништва странке "Народнa Јакa Србијa"
Дипломирани педагог
Председник одбора за социјалну политику


---------------------------------------------------------------------

Драгана Раковић

Члан председништва странке "Народнa Јакa Србијa"
Дипломирани економиста
Председник одбора за економију


--------------------------------------------------------------------------

   Братислав Коцић
Члан председништва странке "Народнa Јакa Србијa"
Приватни предузетник-пољопривредник
Повереник Градског одбора Лесковац
Председник одбора за Пољопривреду
------------------------------------------------------------------------------------

        Јован Јеремић

Члан председништва странке "Народнa Јакa Србијa" 
Приватни предузетник


--------------------------------------------------------------------------------------


           Марија Јокић


Генерални секретар странке "Народнa Јакa Србијa"
Дипломирани правник

Нема коментара:

Најчитанији пост

ЈАКА СРБИЈА-Српска племићка породица Јакшић “Иван IV Грозни, први Pуски цар,потомaк српске породицe Јакшић”

“Иван IV Грозни, први Pуски цар,потомaк српске светородне породицe Јакшић” Руски форензичари су пре неколико година успели да реконст...