ПРЕДСЕДНИШТВО                               

 Игор Д. Јакшић  

Председник странке "Народнa Јакa Србијa" Дипломирани правник


-----------------------------------------------------------------------

   Др. Златан Јеремић
Члан председништва странке "Народнa Јакa Србијa"

Доктор Војних наука из области Стратегије
Председник одбора за Безбедност                               ------------------------------------------------------------------------------                                                                Сузана Ђокић
Члан председништва странке "Народнa Јакa Србијa"
Приватни предузетник-Здравствени Холистички центар
Председник одбора за здравље
       --------------------------------------------------------------------------------

Оливера Јеремић

Члан председништва странке "Народнa Јакa Србијa"
Дипломирани педагог
Председник одбора за социјалну политику


---------------------------------------------------------------------

Драгана Раковић

Члан председништва странке "Народнa Јакa Србијa"
Дипломирани економиста
Председник одбора за економију


--------------------------------------------------------------------------

   Братислав Коцић
Члан председништва странке "Народнa Јакa Србијa"
Приватни предузетник-пољопривредник
Повереник Градског одбора Лесковац
Председник одбора за Пољопривреду
------------------------------------------------------------------------------------

        Јован Јеремић

Члан председништва странке "Народнa Јакa Србијa" 
Приватни предузетник


--------------------------------------------------------------------------------------


           Марија Јокић


Генерални секретар странке "Народнa Јакa Србијa"
Дипломирани правник

Нема коментара: