среда, 17. јануар 2018.

Народна јака Србија предала иницијативу свим Српским и Руским институцијама за увођење ДВОЈНОГ ДРЖАВЉАНСТВАНародна јака Србија носилац ове иницијативе исту је поднела свим наведеним институцијама у документуу циљу признавања права на двојно држављанство грађанима Србије и Русије.Правни основ за ову иницијативу је Устав републике Србије и закон о држављанству Републике Србије. У овом тренутку не постоји никакав споразум који би регулисао питање двојног држављанства између Руске Федерације и Републике Србије.
Србију и Русију кроз векове вежу историјске , верске , економске прилике. Међусобно сматрање Словенском браћом траје од настајање и једног и другог народа.
Могућност двојног држављанства отвара нове прилике како у региону, тако и у глобалној политици на Балкану у перспективи међу ове две земље

Нема коментара: