субота, 15. април 2017.

Инструкције за уплату физичких лица


Законске обавезе

НАПОМЕНА: Уколико се уплата не изврши на доле описани начин, наша законска обавеза је
да Вам вратимо прилог, или уколико то технички не можемо да урадимо (није уплаћена преко
рачуна и сл.) ту суму морамо да уплатимо у буџет Републике Србије

Начин давања донације :
Донација се  може дати уплатницом на рачум Народне Јаке Србије и налогом за пренос директно са Вашег текућег рачуна на рачун Народне јаке Србије . 

Модел уплатнице налази се на дну стране.

Износи давања за физичко лице:
850.000 динара – Максимални износ давања по једној особи
40.000 динара – Свако давање у износу преко 40.000 динара подразумева нашу
обавезу да Ваше име,ако ви желите  као даваоца, објавимо на нашем  сајту. Текући рачун
Текући рачун на који можете уплатити прилоге налогом за пренос са Вашег рачуна води се код банке:           БАНКА „ INTESA” ---Текући рачун -160-450456-15, Девизни рачун – 0054000016759 
Важно је да на шалтеру нагласите да се уплата изврши ЈЕДНОКРАТНИМ НАЛОГОМ, а не подизањем новца са рачуна и уплатом путем опште
уплатнице.

Нема коментара:

Најчитанији пост

ЈАКА СРБИЈА-Српска племићка породица Јакшић “Иван IV Грозни, први Pуски цар,потомaк српске породицe Јакшић”

“Иван IV Грозни, први Pуски цар,потомaк српске светородне породицe Јакшић” Руски форензичари су пре неколико година успели да реконст...